БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ

Friday, April 13, 2012 6:03 | Filled in Информация

BIOMAR® FLO БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ

Nestlé Polska, фабриката в Каргова, Biomar® FLO

Външен изглед на пречиствателната станция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

При производството на бонбони се отделят отпадъчни води от различните  процеси на почистване и измиване. Отпадъчните води съдържат главно захар и неразтворени вещества. Те се събират в централна помпена шахта, откъдето се припомпват през сито за отделяне на грубите частици и неразтворени вещества към реактора Biomar® FLO.  По време на аеробния процес органичните замърсители се трансформират в активна утайка, която се отделя от системата чрез флотация. Излишната утайка се обезводнява в камерна филтър преса, а пречистените води се заустват в градската канализация.

Biomar® FLO

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Отпадъчни води                               140     m³/d

ХПК натоварване                     331  kg/d

ХПК                                     до 4.000 mg/l

ХПК на изход                           <730  mg/l

Схема на процеса

Both comments and pings are currently closed.