Високо ефективна флотационна инсталация за силно замърсени отпадъчни води

Tuesday, November 15, 2011 18:19 | Filled in Информация

Flomar HF - Високо ефективна флотационна инсталация за силно замърсени отпадъчни води

Процесът  Flomar HF е особено подходящ за обработка на силно замърсени промишлени отпадъчни води,  а също така предшестващ стадий на биологично третиране, предлагайки достъпност и максимално лесна експлоатация.

Flomar HF - Физикохимично третиране

Flomar HF - Физикохимично третиране

Характеристики

Компактност на инсталацията, осигуряваща висока ефективност на пречистване

Голяма свободна повърхност, осигуряваща възможност за третиране на високи концентрации на неразтворени частици в поток

Високо ефективна неблокираща система за разтворен въздух

Регулируеми  процеси на утаяване и флокулация,  осигуряващи максимална ефективност на пречистване

Енергийно оптимизирана система за насищане за най- оптимално съотношение разход-ефективност

Оптимизиран процес на флокулация Flomar , осигуряващ ниска консумация на химикали

Максимална надеждност на третирането, дължаща се на специално разработените за нуждите на клиента Envifloc® химикали

Улеснена употреба чрез ЕнвироХеми Asic® визуализиращ панел и PLC

Обслужване и сервиз от разстояние

Елементи изработени в Германия и Швейцария

 

Flomar HF – Иновативна технология

Повече от тридесет години ЕнвироХеми използва специално разработените си системи, предлагайки високо ефективни решения за физикохимично третиране на отпадъчни води от различни промишлени сектори.

Високо продуктивните флотационни инсталации Flomar HF премахват органични  и неорганични компоненти чрез голямата активна повърхност на пакетите от плочи в реактора и по този начин намаляват степента на замърсяване на отпадните води по много ефективен и икономичен начин.

Високата степен на стандартизация осигурява постоянно високо качество и бързо внедряване на проектите.

 

Процесът Flomar HF

Flomar HF е непрекъснато действащ процес за флотационно третиране на промишлени отпадни води, свързан с процеси на утаяване и флокулация.

Химикалите за третиране Envifloc® се дозират посредством тръбен флокулатор специално разработен от ЕнвироХеми за оптимална настройка на процеса на обработка на отпадните води, което минимизира консумацията на химикали.

Флокулите от замърсители получени от процесите на Утаяване/Флокулация се отделят директно от течната фаза посредством флотационната система с разтворен въздух Flomar HF. Последващо обезводняване на утайката, осигуряващо минимизиране на отделяните обеми се осъществява чрез допълнителна инсталация за третиране на утайката. Третираните отпадни води могат да се заустят индиректно или да бъдат транспортирани за следващ стадий на обработка.

 

Иновативният  и специално разработен софтуер контролира инсталацията посредством ASIC® контролер, базиран на свободно програмируема система(PLC). Концепцията на инсталацията включва различни варианти, които позволяват основният вариант да бъде приспособен към специфичните изисквания на всеки клиент.

Чрез удобния за ползване ASIC® панел  оперирането, контролирането, и мониторинга на инсталацията е много лесно.

Съществува възможност за наблюдение и контролиране на инсталацията от разстояние чрез телефонна връзка.

 Стандартни дебити

Flomar  – Тип  HF

Дебит

Flomar  – Тип HF 20

10 – 20 m³/h

Flomar  – Тип HF 30

21 – 30 m³/h

Flomar  – Тип HF 40

31 – 40 m³/h

Flomar  – Тип HF 60

 41 – 60 m³/h

Flomar  – Тип HF 80

61 – 80  m³/h

Специални инсталации с възможност за обработка на дебити до 300 m3/h се проектират по поръчка.

Основните строителни дейности се извършват от клиента

Техническите данни могат да бъдат променяни без  предупреждение.

Both comments and pings are currently closed.