ЕнвироХеми взима участие в инициативата “Синя отговорност – Устойчиви технологии за водата”

Sunday, February 6, 2011 16:01 | Filled in Новини

ЕнвироХеми взима участие в инициативата Синя отговорностУстойчиви технологии за водата

Под общия надслов “Синя отговорност – Устойчиви технологии за водата”, известни немски производители представят продукти, които удостоверяват  техните специални компетенции по отношение на устойчивото използване на водните ресурси.

ЕнвироХеми като фирма с фокус проектирането и изграждането на пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води и рециркулация е водеща в тази инициатива.

Децентрализирано третиране на отделните водни потоци, процеси за третиране, щадящи природните ресурси и добив на енергия от отпадъчни води са основните теми, изследвани от ЕнвироХеми и прилагани при изграждането на нашите инсталации. Устойчивите технологии за водата придобиват изключителна важност за индустриалните клиенти.

Например промишлената пералня CWS Boco спестява 51 милиона литра питейна вода годишно благодарение на технология от ЕнвироХеми за рециркулация на отпадъчната вода. В същото време приложената инсталационна технология намалява годишното енергийно потребление на  пералнята с приблизително 1.9 гигават часа  благодарение на система за рекуперация на топлината.

You can leave a response, or trackback from your own site.

No comments yet.

Leave a comment