Инсталация с термична стерилизация/дезинфекция с въстановяване на топлина

Friday, November 4, 2011 15:56 | Filled in Информация

DTS® Sterifix-Fix E 3000

Инсталация с термична стерилизация/дезинфекция с въстановяване на топлина

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Германският отдел за защита на потребителя и земеделие в Потсдам извършва изследвания в следните области – животински епидемии, хигиена на месо, мляко и хранителни продукти, както и на лекарства и храни за животни и издава разрешителни за развъждане на животни. В резултат на различните дейности се отделят отпадъчни води, които не могат да бъдат заустени преди третиране.

За дезинфекцията на тези отпадъчни води се използва термична дезинфекционна инсталация с непрекъснато действие и възстановяване на топлина, доставена от ЕнвироХеми.

Отпадъчните води се подгряват първоначално в спирален топлообменник, а след това с  директно подаване на пара, до достигане на необходимата температура за стерилизация.  Самата стерилизация се извършва в проточен реактор при 121°C в продължение на 20 минути. След това стерилизираната вода се охлажда до температурата разрешена за заустване.

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ
DTS®Sterifix E 3000

 

Макс. дебит:                     2 m³/h         Време за стерилизация :                    20 min

Темп. на стерилизация:   121 °C          Капацитет на нагряване (пара):           300 kg (4 bar )

Темп. на дезинфекция:    110 °C         Обем на реактора:                             20 m³

Работа на инсталацията:         напълно автоматизирана

Пуск:                                       февруари 2005

Both comments and pings are currently closed.