Как се пречистват водите чрез пречиствателни станции

Tuesday, March 8, 2011 16:45 | Filled in Информация

пречиствателни станцииВиждали сме пречиствателните станции, които правят възможна консумацията на чиста вода, но освен промишлените, има и други пречиствателни станции – за домашна употреба. Иначе казано- пречиствателна станция, която може да се монтира на вилата, ресторанта или хотела. Капацитетът им е ограничен, колкото да пречисти водата от сгрдата, към която е монтирана. Принципа е същият както при големите станции – пренасочване на мръсната вода към пречиствателната станция. Оттам в според това от каква е степен е замърсяване на водата, се ползват няколко метода за пречистване: физически, химически или биологичен.

Физическите методи отстраняват всякакви по-твърди отпадъци. Ако водата е прекалено замърсена и само филтрите не могат да свършат работата, тогава идва ред на химическия метод, при който най-често се ползва хлор. В по-новите пречиствателни станции вече се ползва и озон. Озонът прониква в замърсената вода и я неутрализира и обеззаразява.

При биологичният метод водата се пречиства с помощта на микроорганизми или по-скоро специално подбраните микроорганизми с помощта на кислорода във водата, превръщат всички замърсители в утайка, която лесно може да се отстрани.

Общо взето това са пречиствателни станции и методите, по които се пречиства водата. Голямата полза е и за природата и за нас, като част от всичко наоколо. Водите, които изливаме в нея не са замърсени.

You can leave a response, or trackback from your own site.

No comments yet.

Leave a comment