Пречиствателна станция за пречистване на води от производството на плодов сок

Saturday, April 21, 2012 16:26 | Filled in Информация

Пречиствателна станция Biomar® за отпадъчни води от производството на плодов сок

Пречиствателната станция Biomar® ASB-OKB Стайреробст, Серпухов, Русия

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛАНАТА СТАНЦИЯ  Biomar® ASB OKB

Отпадъчните води от производството на  преработвателя на плодове Стейреробст, намиращ се в Серпухов се третират с пречиствателна станция  Biomar® ASB-OKB.

Механичното третиране се осъществява с пясъкоуловител и сито. В следващия смесително-изравнителен резервоар пиковете в дебита и концентрациите на водата се изравняват. В този резервоар протича и много важната за процеса хидролиза. Разграждането на натоварването по ХПК/БПК до биогаз се извършва в анаеробният реактор Biomar® ASB, изграден на UASB принцип. Разграждането на останалите замърсители може да се осъществи в аеробен реактор Biomar® OKB. Понастоящем всички норми за заустване се достигат след анаеробното третиране.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА Biomar® ASB OKB

Капацитет:             500 m³/ден (макс. 50 m³/h)

Входящ поток:

ХПК:         макс. 10‘000 mg/L

ХПК/БПК5:                <2

Норми на заустване:

ХПК:         < 300 mg/L

БПК5:       < 200 mg/L

Пуск                                                              2005

 

Схема на процеса/Flow chart Biomar® ASB OKB

 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

проектиране + инженеринг + изграждане + монтаж + изпълнение

Both comments and pings are currently closed.