Пречистване на отпадъчни води замърсени с латекс и багрила

Monday, February 27, 2012 19:43 | Filled in Информация
enia-carpets

Ения Карпетс БВ, Холандия

 

Фирма Eния Карпетс в Холандия произвежда и багри килими. В технологичния цикъл на това производство отпадат два вида води – латекс-съдържащи – от процеса на изграждане на латексовата основа и води, наситени на багрила – от операциите по почистване на производствените съдове.

 

Водите от тези два основни потока се стабилизират в изравнителни резервоари. След изравняването им се  припомпват към реактора, където при постоянно разбъркване се дозират железен хлорид, варно мляко и флокулант. Замърсителите биват свързани в едри флокули и след изключване на бъркалките седиментират. Бистрия остатък след контролиране на pH се зауства в канализацията.

Седиментиралата утайка се обезводнява в камерна филтърпреса.

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Капацитет                                          12,5 m3/партида
Сухо вещество                                                     2 – 8 %
Teмпература латексни води                     20 °C
Teмпература багрилни води                     90 °C
TЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Необходима площ                      50 m2 на 2 етажа
Eнергопотребление                                     1 kWh/m3
Материал                                                   ПП
Управление                                            Сименс S7
Обем на филтър пресата                            416 l
Филтър преса                  автоматичен транспорт

 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
проектиране + инженеринг + изграждане +
монтаж + изпълнение

Both comments and pings are currently closed.