Пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности

Sunday, February 5, 2012 20:30 | Filled in Информация

Split-O-Mat® SOM 3000 Split-O-Mat® SOM 3000
пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности

Dejo Metaalindustrie BV,
Холандия

Промивните води от повърхностното третиране на стоманени и алуминиеви изделия се събират в буферен резервоар, от където водите се припомпват към реактора на инсталацията Split-O-Mat® SOM 3000. Съдържащият се във водите хром(VI) се редуцира до хром(III) с помощта на различни химикали. Следващите стъпки са неутрализация и флокулация. След физико-химичното третиране сместа утайка/вода се разделя с лентов филтър. Утайката се събира в контейнер, а водите в резервоар за филтрат, от който се припомпват към пясъчен филтър за финално пречистване.

След известно време разтвора в процесната вана се изтощава и това налага подмяната му. Отработената течност се събира в отделен буферен резервоар, откъдето, заедно с промивните води се подава към реактора на Split-O-Mat® SOM 3000. Стандартният коефициент на разтваряне, необходим за нормално протичане на химическо третиране е около 10 (10% концентрат и 90% отпадъчни води).

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ:

 

Обем на реактора:                                      1,5 m³

Капацитет на  Split-O-Mat®
SOM 3000 инсталацията                                     10 m³/ден

 

TЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Необходима площ:                                          30 m²

Материал на ПС:                                           Пластмаса
Система за контрол:                          Siemens SPS

Физико-химични данни

                        преди третиране     след третиране
pH                       3,5 – 5,5               8 – 9
Хром (VI)            20 mg/l            < 0,05 mg/l
Хром (III)                  -                 < 0,5 mg/l
Цинк              1 – 20 mg/l            < 1 mg/l

 

схема

Схема на процеса

Both comments and pings are currently closed.