Пречиствателна станция Envochem®

Saturday, March 31, 2012 20:08 | Filled in Новини

Пречиствателна станция Envochem® за отпадъчни води от запояване и обезмасляване

WIKA  Alexander Wigand GmbH & Co. KG,

Клингенберг, Германия

 

Фирма WIKA  Alexander Wigand GmbH & Co. KG е производител на прецизна  измервателна апаратура за температура и налягане. В централата на фирмата в Клингенберг, Германия, ЕнвироХеми инсталира пречиствателна станция за отпадъчните води (ОВ) от:

- вани за обезмасляване (киселинни            прибл. 2%, алкални прибл.   3% от всички ОВ)

-  заваряване (прибл. 90% от ОВ)

- силно замърсени с тежки метали ОВ (прибл. 5% то всички ОВ)

 

Различните отпадъчни води се събират разделно и се подават в определени обеми към двата Envochem® реактора. Там се регулират стойностите на рН и се добавят различни пресипитационни агенти. Утайката се обезводнява с филтър преса и се депонира.

След преминаването през последния филтър пречистените води се заустват в общинската пречиствателна станция.

Задание:                                  1999

Достигнати концентрации:

Хром:                                                < 0,5 mg/l

Мед:                                                  < 0,5 mg/l

Никел:                                                          < 0,5 mg/l

Сребро:                                             < 0,1 mg/l

Калай:                                                 < 2 mg/l

Цинк:                                                  < 2 mg/l

 

Използвани химикали:

HCL, варно мляко, FeCl3, TMT15

 

Обем на партидата:                        прибл. 15 m³

прибл. 8 h / партида

2 партиди / ден

Both comments and pings are currently closed.