Рециркулация на отпадъчни води от текстилно производство

Friday, December 23, 2011 18:45 | Filled in Информация

Palla Creativ Textilfabrik GmbH

Ст. Егидиен, Германия

 

частичен изглед на Biomar® OKB

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Процесът Biomar® за третиране на отпадъчни води с цел рециркулация се състои от двустенна рециркулационна система при която лигнитен кокс се използва за биологично и адсорбционно избистряне на водите от текстилното производство.

Обикновено отпадъчните води от текстилната промишленост са с голямо натоварване по ХПК и адсорбируеми огранични халогенни вещества (АОХ). Също така водите са силно оцветени и съдържат разтворени соли. Приблизително 60 % от отпадъчните води се третират за  повторно използване в процесите на багрене.

Останалите 40% се третират до достигане на нормите за заустване. Рециркулиращатата вода се обезсолява в инсталация за обратна осмоза. Нуждите от процесни води се покриват от третирани язовирни води. Извършва се термична регенерация на лигнитния кокс, като отработените газове се използват за подгряване на вода. Реактивираният кокс се използва повторно в пречиствателната станция.

Този Biomar®  процес е безотпадъчен.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

водоподготовка                     1.200 m3/ден

третиране на отпадъчни води           3.000 m3/ден

рециркулационнни води                    1.800 m3/ден

третиране води на изход                   1.200 m3/ден

няма отпадъчни продукти

пуск        1998/1999

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ проектиране + инженеринг + изграждане + монтаж + изпълнение

Both comments and pings are currently closed.