Третиране и частична рециркулация на отпадъчни води от перални с мембранната технология Envopur® UFI 400 NA

Tuesday, July 10, 2012 10:28 | Filled in Новини

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Отпадъчните води от фирма Larose се отделят в резултат на пране на професионално облекло и килими. За достигане на стандартите от приложение 55 на наредбата за „Перални услуги” отпадъчните води се третират с мембранната инсталация  Envopur® UFI 400 NA.

 

Третирането на водите включва следните процеси:

1.         Буфериране

2.         Преминаване през решетка

3.         Преминаване през пясъкоуловител

4.            Буфериране и отстраняване на тежки метали чрез органични сулфиди

5.         Ултрафилтрация

6.         Неутрализация

7.         Рециркулация на водите

Инсталацията Envopur® е проектирана за работа в непрекъснат, автоматичен режим. Програмируем контролер ръководи всички процеси, включително и тези за почистване на керамичните мембрани. Екран от типа „touch screen” контролира работата и    визуализира на процесите.

Пречиствателна станция за отпадъчни води Envopur® UFI 400 NA

Пречиствателна станция за отпадъчни води Envopur® UFI 400 NA

 

С тази технология се достигат нормите, посочени в  приложение 55 на наредбата за „Перални услуги”.

 

 

Концентрация                    > 1 : 100

(остатък < 1%)

 

Необходима площ (без контейнера  за отпадъци)  прибл. 27m²

Пуск                                         2004

Both comments and pings are currently closed.