Физико-химично третиране на отпадъчни води от месодобивни предприятия за свинско месо с Flomar HF

Monday, October 1, 2012 13:47 | Filled in Новини

Флотация с разтворен въздух като пред-третиране на отпадъчните води

От много години ЕнвироХеми работи в областта на третиране на отпадъчните води от кланници. Количествата отпадъчна вода, както и натоварванията на замърсителите при тези предприятия варират по време на производствения процес и поради това пречистването на водите е  предизвикателство за системите за третиране.

За този тип води ЕнвироХеми разработи стандартизиран и изключително ефективен процес – Flomar HL, който предлага оптимална рентабилност и поставя нови стандарти за физико-химичното третиране на отпадъчните води.

Първоначалната стъпка се състои в отделяне на твърдите частици и хомогенизиране на водата. В  специално проектирания тръбен флокулатор отпадъчната вода се смесва с коагулант и флокулант, като по този начин замърсителите (кръв, мазнини и неразтворени вещества) се свъзват и образуват флокули. Чрез високо ефективната флотационна инсталация Flomar HL тези флокули се отделят и третираната вода се зауства към канализацията или се подава за потанатъшно пречистване.

Флотатните утайки могат да бъдат депонирани заедно с отделените отпадъци от решетката като утайка със съдържание на сухо вещество 7 – 9%  или да бъдат обезводнени.

Разработената от ЕнвироХеми система за обезводняване на флотатните утайки представлява високо ефективна преса, с чиято помощ количеството на утайката от процеса Flomar HF се редуцира до 20%. Това представлява голям потенциал за намаляване на разходите за депониране.

   

 

Both comments and pings are currently closed.