Archive for October, 2011

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната промишленост

Thursday, October 27, 2011 8:19 Comments Off

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната промишленост. Ефективно разграждане на медикаменти посредством озониране. За новата си производствена фабрика в Мексико, фармацевтичната компания Roche възложи на ЕнвироХеми да разработи метод, позволяващ предотвратяване на изпускането на токсични лекарствени вещества в околната среда и отпадъчни води до постъпването им в общото пречиствателно съоръжение. На първия етап от работата в [...]

This was posted under category: Информация