Archive for November, 2011

Пречиствателна станция за отпадъчни води от пивоварна

Sunday, November 27, 2011 17:55 Comments Off

Пречиствателна станция Biomar®  за отпадъчни води от пивоварна Пивоварна Балтика, Самара, Русия             ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ При производството на бира и измиванетo на бутилките се отделят разнообразни потоци отпадъчни води. Те се събират и се насочват към пречиствателната станция Biomar®. Силно замърсените с органични вещества отпадъчни води се третират [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

Високо ефективна флотационна инсталация за силно замърсени отпадъчни води

Tuesday, November 15, 2011 18:19 Comments Off

Flomar HF - Високо ефективна флотационна инсталация за силно замърсени отпадъчни води Процесът  Flomar HF е особено подходящ за обработка на силно замърсени промишлени отпадъчни води,  а също така предшестващ стадий на биологично третиране, предлагайки достъпност и максимално лесна експлоатация. Характеристики Компактност на инсталацията, осигуряваща висока ефективност на пречистване Голяма свободна повърхност, осигуряваща възможност за третиране [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , , ,

Инсталация с термична стерилизация/дезинфекция с въстановяване на топлина

Friday, November 4, 2011 15:56 Comments Off

DTS® Sterifix-Fix E 3000 Инсталация с термична стерилизация/дезинфекция с въстановяване на топлина ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА Германският отдел за защита на потребителя и земеделие в Потсдам извършва изследвания в следните области – животински епидемии, хигиена на месо, мляко и хранителни продукти, както и на лекарства и храни за животни и издава разрешителни за развъждане на животни. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , ,