Archive for February, 2012

Пречистване на отпадъчни води замърсени с латекс и багрила

Monday, February 27, 2012 19:43 Comments Off

  Фирма Eния Карпетс в Холандия произвежда и багри килими. В технологичния цикъл на това производство отпадат два вида води – латекс-съдържащи – от процеса на изграждане на латексовата основа и води, наситени на багрила – от операциите по почистване на производствените съдове.   Водите от тези два основни потока се стабилизират в изравнителни резервоари. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

Пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности

Sunday, February 5, 2012 20:30 Comments Off

Split-O-Mat® SOM 3000 пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности Dejo Metaalindustrie BV, Холандия Промивните води от повърхностното третиране на стоманени и алуминиеви изделия се събират в буферен резервоар, от където водите се припомпват към реактора на инсталацията Split-O-Mat® SOM 3000. Съдържащият се във водите хром(VI) се редуцира до хром(III) с помощта на различни химикали. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,