Archive for July, 2012

Biomar® Третиране на ефлуент от производството на сирене

Monday, July 16, 2012 7:52 Comments Off

Biomar®OSB Фирмата HOCHLAND произвежда, обработва и дистрибутира сирене в над 50 страни по целия свят. В инсталацията в Раос HOCHLAND произвежда сирене за Руския пазар. При производството на сирене се отделят различни потоци от отпадъчни води с различна концентрация на органичните замърсители.  Всички потоци от отпадъчни води биват третирани от инсталацията Biomar®. След инсталацията Biomar® [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , , , ,

Третиране и частична рециркулация на отпадъчни води от перални с мембранната технология Envopur® UFI 400 NA

Tuesday, July 10, 2012 10:28 Comments Off

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ Отпадъчните води от фирма Larose се отделят в резултат на пране на професионално облекло и килими. За достигане на стандартите от приложение 55 на наредбата за „Перални услуги” отпадъчните води се третират с мембранната инсталация  Envopur® UFI 400 NA.   Третирането на водите включва следните процеси: 1.         Буфериране 2.         Преминаване през решетка [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , , ,

Envopur® EDI -Финална деминерализация на деминерализирана вода чрез електрохимична дейонизация (EDI)

Tuesday, July 3, 2012 7:15 Comments Off

ПРИЛОЖЕНИЕ Получаване на пречистени води за индустриална употреба (химическа, козметична, фармацевтична промишленост и производство на полупроводници). Алтернатива на йонообменниците с разбъркван слой.   КАПАЦИТЕТ         В зависимост от размера и подреждането на EDI клетките, дебита на водите варира от няколко литра до няколко кубични метра за час. С този процес може да бъде достигната крайна проводимост [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , ,