Biomar® Третиране на ефлуент от производството на сирене

Monday, July 16, 2012 7:52 | Filled in Новини

Biomar®OSB

Фирмата HOCHLAND произвежда, обработва и дистрибутира сирене в над 50 страни по целия свят. В инсталацията в Раос HOCHLAND произвежда сирене за Руския пазар. При производството на сирене се отделят различни потоци от отпадъчни води с различна концентрация на органичните замърсители.  Всички потоци от отпадъчни води биват третирани от инсталацията Biomar®. След инсталацията Biomar® OSB качеството на водите удовлетворява всички местни изисквания и те могат да бъдат директно зауствани в реката. Инсталацията Biomar® е разположена в компактно енергийно ефективно техническо хале и функционира автоматично и безпроблемно при всякакви климатични условия.

Пречиствателна станция Biomar OSB Хохланд, Раос, Русия

Пречиствателна станция Biomar OSB Хохланд, Раос, Русия

ЕТАПИ НА ТРЕТИРАНЕ:

  • Барабанно сито
  • Смесително-изравнителен резервоар
  • Флотация Flomar
  • Biomar® OSB двустъпален анаеробен процес на третиране с активна утайка
  • Утаяване
  • Крайна филтрация
  • UV-Дезинфекция
  • Третиране на отработения въздух (биофилтър)

Инсталацията функционира автоматично.

Пуск:     2000

Заустване:     директно заустване в река.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Отп. вода 220 м3
ХПК 667 кг/д
Вх. поток ХПКmax 5800 мг/л
ХПК:БПК5 1,8 – 3
Изх. поток ХПК 30 мг/л
БПК5 3 мг/л

 

Both comments and pings are currently closed.