Archive for the ‘Информация’ Category

Пречиствателна станция за пречистване на води от производството на плодов сок

Saturday, April 21, 2012 16:26 Comments Off

Пречиствателна станция Biomar® за отпадъчни води от производството на плодов сок   ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛАНАТА СТАНЦИЯ  Biomar® ASB OKB Отпадъчните води от производството на  преработвателя на плодове Стейреробст, намиращ се в Серпухов се третират с пречиствателна станция  Biomar® ASB-OKB. Механичното третиране се осъществява с пясъкоуловител и сито. В следващия смесително-изравнителен резервоар пиковете в дебита и [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , , ,

БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ

Friday, April 13, 2012 6:03 Comments Off

BIOMAR® FLO БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ Nestlé Polska, фабриката в Каргова, Biomar® FLO                       ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА При производството на бонбони се отделят отпадъчни води от различните  процеси на почистване и измиване. Отпадъчните води съдържат главно захар и неразтворени вещества. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

Пречистване на отпадъчни води замърсени с латекс и багрила

Monday, February 27, 2012 19:43 Comments Off

  Фирма Eния Карпетс в Холандия произвежда и багри килими. В технологичния цикъл на това производство отпадат два вида води – латекс-съдържащи – от процеса на изграждане на латексовата основа и води, наситени на багрила – от операциите по почистване на производствените съдове.   Водите от тези два основни потока се стабилизират в изравнителни резервоари. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

Пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности

Sunday, February 5, 2012 20:30 Comments Off

Split-O-Mat® SOM 3000 пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности Dejo Metaalindustrie BV, Холандия Промивните води от повърхностното третиране на стоманени и алуминиеви изделия се събират в буферен резервоар, от където водите се припомпват към реактора на инсталацията Split-O-Mat® SOM 3000. Съдържащият се във водите хром(VI) се редуцира до хром(III) с помощта на различни химикали. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

Рециркулация на отпадъчни води от текстилно производство

Friday, December 23, 2011 18:45 Comments Off

Palla Creativ Textilfabrik GmbH Ст. Егидиен, Германия   ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА Процесът Biomar® за третиране на отпадъчни води с цел рециркулация се състои от двустенна рециркулационна система при която лигнитен кокс се използва за биологично и адсорбционно избистряне на водите от текстилното производство. Обикновено отпадъчните води от текстилната промишленост са с голямо натоварване по ХПК [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , , ,