Archive for the ‘Новини’ Category

Физико-химично третиране на отпадъчни води от месодобивни предприятия за свинско месо с Flomar HF

Monday, October 1, 2012 13:47 Comments Off

От много години ЕнвироХеми работи в областта на третиране на отпадъчните води от кланници. Количествата отпадъчна вода, както и натоварванията на замърсителите при тези предприятия варират по време на производствения процес и поради това пречистването на водите е  предизвикателство за системите за третиране. За този тип води ЕнвироХеми разработи стандартизиран и изключително ефективен процес – [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , ,

Biomar® Третиране на ефлуент от производството на сирене

Monday, July 16, 2012 7:52 Comments Off

Biomar®OSB Фирмата HOCHLAND произвежда, обработва и дистрибутира сирене в над 50 страни по целия свят. В инсталацията в Раос HOCHLAND произвежда сирене за Руския пазар. При производството на сирене се отделят различни потоци от отпадъчни води с различна концентрация на органичните замърсители.  Всички потоци от отпадъчни води биват третирани от инсталацията Biomar®. След инсталацията Biomar® [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , , , ,

Третиране и частична рециркулация на отпадъчни води от перални с мембранната технология Envopur® UFI 400 NA

Tuesday, July 10, 2012 10:28 Comments Off

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ Отпадъчните води от фирма Larose се отделят в резултат на пране на професионално облекло и килими. За достигане на стандартите от приложение 55 на наредбата за „Перални услуги” отпадъчните води се третират с мембранната инсталация  Envopur® UFI 400 NA.   Третирането на водите включва следните процеси: 1.         Буфериране 2.         Преминаване през решетка [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , , ,

Envopur® EDI -Финална деминерализация на деминерализирана вода чрез електрохимична дейонизация (EDI)

Tuesday, July 3, 2012 7:15 Comments Off

ПРИЛОЖЕНИЕ Получаване на пречистени води за индустриална употреба (химическа, козметична, фармацевтична промишленост и производство на полупроводници). Алтернатива на йонообменниците с разбъркван слой.   КАПАЦИТЕТ         В зависимост от размера и подреждането на EDI клетките, дебита на водите варира от няколко литра до няколко кубични метра за час. С този процес може да бъде достигната крайна проводимост [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , ,

Пречиствателна станция Envochem®

Saturday, March 31, 2012 20:08 Comments Off

Пречиствателна станция Envochem® за отпадъчни води от запояване и обезмасляване WIKA  Alexander Wigand GmbH & Co. KG, Клингенберг, Германия   Фирма WIKA  Alexander Wigand GmbH & Co. KG е производител на прецизна  измервателна апаратура за температура и налягане. В централата на фирмата в Клингенберг, Германия, ЕнвироХеми инсталира пречиствателна станция за отпадъчните води (ОВ) от: – вани [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , ,