Envopur® EDI -Финална деминерализация на деминерализирана вода чрез електрохимична дейонизация (EDI)

Tuesday, July 3, 2012 7:15 | Filled in Новини

ПРИЛОЖЕНИЕ

Получаване на пречистени води за индустриална употреба (химическа, козметична, фармацевтична промишленост и производство на полупроводници). Алтернатива на йонообменниците с разбъркван слой.

 

КАПАЦИТЕТ        

В зависимост от размера и подреждането на EDI клетките, дебита на водите варира от няколко литра до няколко кубични метра за час. С този процес може да бъде достигната крайна проводимост от 0,1 µS/cm. Системата работи с фактор на водно превръщане от прибл. 90 – 95 % (= коефициент на разреждане и захранване).

Обикновенно потока от концентрат се връща в стъпалото преди деминерализация и не е получен като отпадъчна вода.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • непрекъснат процес с постоянно качество
  • няма необходимост от химикали за регенерация
  • ниски енергийни нужди
  • улеснена работа чрез автоматизирани процеси
  • високо качество на продукта
  • висок коефициент на превръщане на продукта

Envopur® EDI – ПРИНЦИПЪТ

Електрохимичната дейонизация е базирана на принципа на електродиализата. Електродиализата е електрохимичен процес на разделяне, при който йоните от разтвора с по-ниска концентрация преминават през специални мембрани в разтвора с по-голяма концентрация. Движещата сила на този процес е електрическото поле между катода и анода.

Под действието на електрическо поле анионите (напр. Cl-) се насочват към анода и преминават през анионобменна мембрана, а катионите (напр. Na+) се отправят към катода и преминават през катионобменна мембрана. По този начин между двете мембрани се получава разтвор с по-малка концентрация (дилуат) на соли. От другата страна на мембраните е разтвора с по-голяма концентрация на соли (концентрат).

Отличителен белег на електрохимичната дейонизация е наличието на слой от йонообменна смола в дилуатната камера, от къдети солните йони се отстраняват временно. В същото време водата се дисоциира и се образуват H+ - и OH- - йони, които заместват отделените солни йони.  Това взаимодействие води до придвижването на солните йони през смолата и в същото време до много ефикасно регенериране на йонообменната смола. Освен това смолата осигурява поддържане на електро полето.

Опростена схема

 

Both comments and pings are currently closed.