Posts Tagged ‘аеробно третиране’

Пречиствателна станция за отпадъчни води от пивоварна

Sunday, November 27, 2011 17:55 Comments Off

Пречиствателна станция Biomar®  за отпадъчни води от пивоварна Пивоварна Балтика, Самара, Русия             ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ При производството на бира и измиванетo на бутилките се отделят разнообразни потоци отпадъчни води. Те се събират и се насочват към пречиствателната станция Biomar®. Силно замърсените с органични вещества отпадъчни води се третират [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,