Posts Tagged ‘биофилтър’

Biomar® Третиране на ефлуент от производството на сирене

Monday, July 16, 2012 7:52 Comments Off

Biomar®OSB Фирмата HOCHLAND произвежда, обработва и дистрибутира сирене в над 50 страни по целия свят. В инсталацията в Раос HOCHLAND произвежда сирене за Руския пазар. При производството на сирене се отделят различни потоци от отпадъчни води с различна концентрация на органичните замърсители.  Всички потоци от отпадъчни води биват третирани от инсталацията Biomar®. След инсталацията Biomar® [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , , , ,