Posts Tagged ‘енвирохеми’

Високо ефективна флотационна инсталация за силно замърсени отпадъчни води

Tuesday, November 15, 2011 18:19 Comments Off

Flomar HF - Високо ефективна флотационна инсталация за силно замърсени отпадъчни води Процесът  Flomar HF е особено подходящ за обработка на силно замърсени промишлени отпадъчни води,  а също така предшестващ стадий на биологично третиране, предлагайки достъпност и максимално лесна експлоатация. Характеристики Компактност на инсталацията, осигуряваща висока ефективност на пречистване Голяма свободна повърхност, осигуряваща възможност за третиране [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , , ,

ЕнвироХеми взима участие в инициативата “Синя отговорност – Устойчиви технологии за водата”

Sunday, February 6, 2011 16:01 No Comments

ЕнвироХеми взима участие в инициативата “Синя отговорност – Устойчиви технологии за водата“ Под общия надслов “Синя отговорност – Устойчиви технологии за водата”, известни немски производители представят продукти, които удостоверяват  техните специални компетенции по отношение на устойчивото използване на водните ресурси. ЕнвироХеми като фирма с фокус проектирането и изграждането на пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , ,