Posts Tagged ‘килими’

Пречистване на отпадъчни води замърсени с латекс и багрила

Monday, February 27, 2012 19:43 Comments Off

  Фирма Eния Карпетс в Холандия произвежда и багри килими. В технологичния цикъл на това производство отпадат два вида води – латекс-съдържащи – от процеса на изграждане на латексовата основа и води, наситени на багрила – от операциите по почистване на производствените съдове.   Водите от тези два основни потока се стабилизират в изравнителни резервоари. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,