Posts Tagged ‘отпадъчни води’

Biomar® Третиране на ефлуент от производството на сирене

Monday, July 16, 2012 7:52 Comments Off

Biomar®OSB Фирмата HOCHLAND произвежда, обработва и дистрибутира сирене в над 50 страни по целия свят. В инсталацията в Раос HOCHLAND произвежда сирене за Руския пазар. При производството на сирене се отделят различни потоци от отпадъчни води с различна концентрация на органичните замърсители.  Всички потоци от отпадъчни води биват третирани от инсталацията Biomar®. След инсталацията Biomar® [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , , , ,

Третиране и частична рециркулация на отпадъчни води от перални с мембранната технология Envopur® UFI 400 NA

Tuesday, July 10, 2012 10:28 Comments Off

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ Отпадъчните води от фирма Larose се отделят в резултат на пране на професионално облекло и килими. За достигане на стандартите от приложение 55 на наредбата за „Перални услуги” отпадъчните води се третират с мембранната инсталация  Envopur® UFI 400 NA.   Третирането на водите включва следните процеси: 1.         Буфериране 2.         Преминаване през решетка [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , , ,

БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ

Friday, April 13, 2012 6:03 Comments Off

BIOMAR® FLO БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ Nestlé Polska, фабриката в Каргова, Biomar® FLO                       ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА При производството на бонбони се отделят отпадъчни води от различните  процеси на почистване и измиване. Отпадъчните води съдържат главно захар и неразтворени вещества. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

Пречистване на отпадъчни води замърсени с латекс и багрила

Monday, February 27, 2012 19:43 Comments Off

  Фирма Eния Карпетс в Холандия произвежда и багри килими. В технологичния цикъл на това производство отпадат два вида води – латекс-съдържащи – от процеса на изграждане на латексовата основа и води, наситени на багрила – от операциите по почистване на производствените съдове.   Водите от тези два основни потока се стабилизират в изравнителни резервоари. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

Пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности

Sunday, February 5, 2012 20:30 Comments Off

Split-O-Mat® SOM 3000 пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности Dejo Metaalindustrie BV, Холандия Промивните води от повърхностното третиране на стоманени и алуминиеви изделия се събират в буферен резервоар, от където водите се припомпват към реактора на инсталацията Split-O-Mat® SOM 3000. Съдържащият се във водите хром(VI) се редуцира до хром(III) с помощта на различни химикали. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,