Posts Tagged ‘пречиствателни станции’

Физико-химично третиране на отпадъчни води от месодобивни предприятия за свинско месо с Flomar HF

Monday, October 1, 2012 13:47 Comments Off

От много години ЕнвироХеми работи в областта на третиране на отпадъчните води от кланници. Количествата отпадъчна вода, както и натоварванията на замърсителите при тези предприятия варират по време на производствения процес и поради това пречистването на водите е  предизвикателство за системите за третиране. За този тип води ЕнвироХеми разработи стандартизиран и изключително ефективен процес – [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , ,

БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ

Friday, April 13, 2012 6:03 Comments Off

BIOMAR® FLO БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ Nestlé Polska, фабриката в Каргова, Biomar® FLO                       ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА При производството на бонбони се отделят отпадъчни води от различните  процеси на почистване и измиване. Отпадъчните води съдържат главно захар и неразтворени вещества. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

Как се пречистват водите чрез пречиствателни станции

Tuesday, March 8, 2011 16:45 No Comments

Виждали сме пречиствателните станции, които правят възможна консумацията на чиста вода, но освен промишлените, има и други пречиствателни станции – за домашна употреба. Иначе казано- пречиствателна станция, която може да се монтира на вилата, ресторанта или хотела. Капацитетът им е ограничен, колкото да пречисти водата от сгрдата, към която е монтирана. Принципа е същият както [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,

ЕнвироХеми взима участие в инициативата “Синя отговорност – Устойчиви технологии за водата”

Sunday, February 6, 2011 16:01 No Comments

ЕнвироХеми взима участие в инициативата “Синя отговорност – Устойчиви технологии за водата“ Под общия надслов “Синя отговорност – Устойчиви технологии за водата”, известни немски производители представят продукти, които удостоверяват  техните специални компетенции по отношение на устойчивото използване на водните ресурси. ЕнвироХеми като фирма с фокус проектирането и изграждането на пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , ,