Posts Tagged ‘пречистената вода’

Пречиствателни станции за отпадъчни води от фосфорното производство

Monday, June 27, 2011 20:03 No Comments

През месец август 2009 г. Агрополихим АД стартира реализацията на най-мащабния екологичен проект от инвестиционната си програма – изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на торове. • избран е процес на едностъпално третиране, включващ неутрализация, пресипитация на течната фаза и обезводняване на утайките • станцията е проектирана да третира максимално количество [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , , ,