Posts Tagged ‘промивни води’

Пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности

Sunday, February 5, 2012 20:30 Comments Off

Split-O-Mat® SOM 3000 пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности Dejo Metaalindustrie BV, Холандия Промивните води от повърхностното третиране на стоманени и алуминиеви изделия се събират в буферен резервоар, от където водите се припомпват към реактора на инсталацията Split-O-Mat® SOM 3000. Съдържащият се във водите хром(VI) се редуцира до хром(III) с помощта на различни химикали. [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,