Posts Tagged ‘третиране на отпадни води’

Физико-химично третиране на отпадъчни води от месодобивни предприятия за свинско месо с Flomar HF

Monday, October 1, 2012 13:47 Comments Off

От много години ЕнвироХеми работи в областта на третиране на отпадъчните води от кланници. Количествата отпадъчна вода, както и натоварванията на замърсителите при тези предприятия варират по време на производствения процес и поради това пречистването на водите е  предизвикателство за системите за третиране. За този тип води ЕнвироХеми разработи стандартизиран и изключително ефективен процес – [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , ,