Posts Tagged ‘biomar’

Biomar® Третиране на ефлуент от производството на сирене

Monday, July 16, 2012 7:52 Comments Off

Biomar®OSB Фирмата HOCHLAND произвежда, обработва и дистрибутира сирене в над 50 страни по целия свят. В инсталацията в Раос HOCHLAND произвежда сирене за Руския пазар. При производството на сирене се отделят различни потоци от отпадъчни води с различна концентрация на органичните замърсители.  Всички потоци от отпадъчни води биват третирани от инсталацията Biomar®. След инсталацията Biomar® [...]

This was posted under category: Новини Tags: , , , , , , ,

Пречиствателна станция за пречистване на води от производството на плодов сок

Saturday, April 21, 2012 16:26 Comments Off

Пречиствателна станция Biomar® за отпадъчни води от производството на плодов сок   ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛАНАТА СТАНЦИЯ  Biomar® ASB OKB Отпадъчните води от производството на  преработвателя на плодове Стейреробст, намиращ се в Серпухов се третират с пречиствателна станция  Biomar® ASB-OKB. Механичното третиране се осъществява с пясъкоуловител и сито. В следващия смесително-изравнителен резервоар пиковете в дебита и [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , , ,

Рециркулация на отпадъчни води от текстилно производство

Friday, December 23, 2011 18:45 Comments Off

Palla Creativ Textilfabrik GmbH Ст. Егидиен, Германия   ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА Процесът Biomar® за третиране на отпадъчни води с цел рециркулация се състои от двустенна рециркулационна система при която лигнитен кокс се използва за биологично и адсорбционно избистряне на водите от текстилното производство. Обикновено отпадъчните води от текстилната промишленост са с голямо натоварване по ХПК [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , , ,

Пречиствателна станция за отпадъчни води от пивоварна

Sunday, November 27, 2011 17:55 Comments Off

Пречиствателна станция Biomar®  за отпадъчни води от пивоварна Пивоварна Балтика, Самара, Русия             ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ При производството на бира и измиванетo на бутилките се отделят разнообразни потоци отпадъчни води. Те се събират и се насочват към пречиствателната станция Biomar®. Силно замърсените с органични вещества отпадъчни води се третират [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , ,