Posts Tagged ‘flomar’

Високо ефективна флотационна инсталация за силно замърсени отпадъчни води

Tuesday, November 15, 2011 18:19 Comments Off

Flomar HF - Високо ефективна флотационна инсталация за силно замърсени отпадъчни води Процесът  Flomar HF е особено подходящ за обработка на силно замърсени промишлени отпадъчни води,  а също така предшестващ стадий на биологично третиране, предлагайки достъпност и максимално лесна експлоатация. Характеристики Компактност на инсталацията, осигуряваща висока ефективност на пречистване Голяма свободна повърхност, осигуряваща възможност за третиране [...]

This was posted under category: Информация Tags: , , , ,